Как се пише: коригирам или корегирам?

Правилно е да се пише коригирам. Думата има латински произход – corrigo. Държавата коригира прогнозата си за икономическия растеж през следващите две години. Тези текстове трябва да се коригират – пълни са с грешки. Правописът на думата не бива да се смесва с правописа на коректор, корекция, коректен.