Как се пише: косвено или косвенно?

Правилно е да се пише с едно н – косвено.   Косвено доказателство за наличието на гигантски пластове лед бяха морените в средните ширини на Марс. Външната среда обикновено е комплекс от фактори с пряко и косвено значение. За думата е в сила следното правило: ако прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и […]