Как се пише: костномозъчен или костно-мозъчен?

Това прилагателно име се пише слято – костномозъчен, също и костномозъчна, костномозъчно, костномозъчни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – костен мозък. Пациентката е преминала през химиотерапия, а после ѝ е била направена костномозъчна трансплантация. Причинителят на заболяването достига кръвообращението и попада в костномозъчния канал.