Как се пише: крайъгълен или краеъгълен?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч: крайъгълен/краеъгълен, също и крайъгълна/краеъгълна, крайъгълно/краеъгълно, крайъгълни/краеъгълни. Препоръчителна е употребата на крайъгълен. Компромисът е крайъгълен/краеъгълен камък на всяка връзка. Много от проблемите с поправката за Директивата за работното време са свързани с едно крайъгълно/краеъгълно постановление на Европейския съд от миналата година.