Как се пише: крайнодесен, крайно-десен или крайно десен?

Правилно е да се пише слято – крайнодесен, също и крайнодясна, крайнодясно, крайнодесни.   Националният фронт е крайнодясна националистическа партия във Франция. Коалицията се ползва с подкрепата на привърженици както на крайнолеви, така и на крайнодесни политически течения. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставка е наречие и пояснява втората – прилагателно […]