Как се пише: кризисна, кризисно, кризисни или кризистна, кризистно, кризистни?

Правилно е да се пише кризисна, кризисно, кризисни, кризисният, кризисния. Проверка на правописа при групите от съгласни -сн-/-стн- се прави с такава форма на думата или със сродна дума, в която след съмнителната съгласна стои гласна: кризисна/кризистна – кризисен, няма т, следователно се пише кризисна. Но: прелесна/прелестна – прелестен, прелести, има т, следователно се пише […]