Как се пише: критерий или критерии?

Когато се употребява формата за ед.ч. на съществителното име, се пише критерий. Думата е заета от гръцки (κριτήριον) чрез руски (критерий) и латински (criterium).   Строителите на всички нови магистрални отсечки бяха избрани на базата на един-единствен критерий – предложената от тях най-ниска цена. Имаш много приятели, по какъв критерий ги избираш? Когато се употребява […]