Как се пише: кроше или круше?

Правилно е да се пише кроше, мн.ч. крошета. Думата е заета от френски – crochet. Ричър пристъпи напред, избегна лявото му кроше, заби рамо в гръдния му кош, обви ръце около торса му и го вдигна във въздуха. И като започват да се сипят едни шамари, едни‎ крошета, едни… Не ти е работа!