Как се пише: куул или кул?

Думата липсва в БЕРОН. Официален правописен речник онлайн. В Речник на новите думи в българския език. Състав. Е. Пернишка и др. С., Институт за български език, Наука и изкуство, 2010, с. 241 има речникова статия за куул (неизменяемо прилагателно име, употребявано и като наречие). Думата е заета от английски – cool. Може да бъдеш сигурен, […]