Как се пише: кумулативен или комулативен?

Правилно е да се пише кумулативен, също и кумулативна, кумулативно, кумулативни. Думата е заета от немски (kumulativ) или френски (cumulatif). Оценката на кумулативния ефект трябва да бъде извършена за всички инвестиционни предложения, проекти и програми на територията на общината. За деца максималната кумулативна доза на блеомицин е 90 – 100 mg.