Как се пише: куплунги или куплунзи?

Правилно е да се пише куплунги (форма за мн.ч. на куплунг). Думата е заета от немски – Kuplung. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. Ако ще слагате радиото в кутия, не монтирайте куплунгите и потенциометрите, които могат да се монтират на панелите. Понякога тези […]