Как се пише: куртоазия или куртуазия?

Правилно е да се пише куртоазия. Думата е заета от френски – courtoisie. Поне от куртоазия да бяхте дошли да ни поздравите за успеха. Говоря ти като мъж на мъж – направо и без излишна куртоазия.