Как се пише: котило или кутило?

Правилно е да се пише котило, мн.ч. котила. Правописът на проблемната гласна може да се провери със сродна дума (със същия корен), в която тази гласна е под ударение: казваме кòтка, следователно се пише котило. Всички тези политици, за които ми говориш, са от едно котило. Често едновременно родили котки не различават своите от чуждите […]