Кога се пише запетая пред където?

Основните случаи, в които се пише запетая при където, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с където, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края на сложното изречение, се поставя една запетая.   Там, където други се провалиха, Марио Монти успя. […]

Как се пише: където или кадето?

Правилно е да се пише където. Почивката за мен е там, където не ме познават. Искам да замина с теб някъде далеч, далеч от тук. Искам да открия с теб мястото, където няма студ. (П. Тотев, „Където няма студ“)