Как се пише: къмпинги или къмпинзи?

Правилно е да се пише къмпинги – форма за мн.ч. на къмпинг. Думата е заета от английски – camping. При образуване на формите за мн.ч. на съществителните, които завършват на -нг, съгласната г не се променя. В някои къмпинги се плаща вход и за автомобила. Влюбени двойки и младоженци окупираха с палатки и каравани къмпингите […]