Как се пише: лазурносин, лазурно-син или лазурно син?

Правилно е да се пише слято – лазурносин, също и лазурносиня, лазурносиньо, лазурносини.   За тържеството си купих рокля в любимия ми лазурносин цвят. Не пропускайте да се разхладите в лазурносините води на морето. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име. Двете части […]