Как се пише: лапнишаран, лапни-шаран или лапни шаран?

Правилно е да се пише слято – лапнишаран, мн.ч. лапнишарани, защото това е сложно съществително име, чиято първа съставка лапни е глагол в повелително наклонение. Напоследък се чудя дали не съм лапнишаран – хранят ме с кюспето на тъпо подбрана информация. Много лапнишарани са се хванали на въдицата на този политик.