Как се пише: латино клуб, латиноклуб или латино-клуб?

Правилно е да се пише слято – латиноклуб, мн.ч. латиноклубове, или разделно – латино клуб, мн.ч. латино клубове. Когато първата съставка на сложно съществително име пояснява втората, двете (или само първата) имат чужд произход и се употребяват като самостоятелни думи, съществителното се пише или слято, или разделно. Латино клубът/Латиноклубът постоянно ще поддържа групи за начинаещи […]