Как се пише: леденостуден, ледено-студен или ледено студен?

Правилно е да се пише слято – леденостуден, също и леденостудена, леденостудено, леденостудени.   От извора бликаше леденостудена вода. Без огън и дебели завивки нямаше да оцелеят в леденостудените нощи под открито небе. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. Двете […]