Как се пише: лека-полека или лека полека?

Правилно е да се пише полуслято – лека-полека.   Пукнатините в настилката лека-полека се превръщат в дупки. Дните се нижеха един след друг и Фил‎ лека-полека свикна с новото си състояние. Полуслято се пишат сложни наречия, които са образувани от две наречия в равноправни отношения помежду си.   тук-там, горе-долу, напред-назад, нагоре-надолу, оттук-оттам