Как се пише: лекции или лекций?

Правилно е да се пише лекции – форма за мн.ч. на лекция. Формата за мн.ч. на никоя дума в българския език не завършва на -й. Съществителните имена със завършек -ия образуват мн.ч. със завършек -ии. Вече не само хабилитирани лица, а и бизнесмени ще четат лекции на студентите. Лекциите, изнесени на конференциите TED, може да […]