Как се пише: леснозапалим, лесно-запалим или лесно запалим?

Правилно е да се пише слято – леснозапалим, също и леснозапалима, леснозапалимо, леснозапалими.   Непромокаемата конструкция пази леснозапалимото вещество сухо. Памукът, ленът и вискозата са леснозапалими, горят бързо и след изгаряне оставят фина пепел. Слято се пишат сложните прилагателни имена, в които първата съставна част е наречие и пояснява втората – прилагателно име или причастие. […]