Как се пише: луминесцентен или луминисцентен?

Правилно е да се пише луминесцентен, също и луминесцентна, луминесцентно, луминесцентни. Прилагателното е образувано от луминесценция (нем. Lumineszenz, англ. luminescence). Луминесцентното осветление е широко разпространено в обществени сгради, институции, предприятия, здравни и учебни заведения. Луминесцентната лампа използва по-малко енергия за дадено количество светлина, отколкото лампата с нажежаема жичка.