Как се пише: магнитнорезонансен, магнитно-резонансен или магнитно резонансен?

Това прилагателно име се пише слято – магнитнорезонансен, също и магнитнорезонансна, магнитнорезонансно, магнитнорезонансни, тъй като е образувано от съчетание на прилагателно и съществително име – магнитен резонанс. Магнитнорезонансният метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, лесен, бърз и ефикасен. Кабинетът предлага и цялата гама от специализирани неврохирургични образни изследвания: рентгенологични, компютърни и магнитнорезонансни томографии. Забележка: В […]