Къде се пише запетая при макар че?

Макар че представлява сложен съюз, който свързва две прости изречения в рамките на сложното. Основните случаи, в които се пише запетая при макар че, са следните:   1.1. Когато служи за връзка между прости изречения в рамките на сложното, изречението, въведено с макар че, се огражда със запетаи. Ако е в началото или в края […]

Как се пише: макар че или макарче?

Това е сложен съюз, който се пише разделно – макар че. Макар че напусна Facebook през 2005 г., за да работи във фонд за рисков капитал, Шон Паркър все още държи 4% дял от компанията. Дания затяга още повече законите срещу миграцията, макар че тя намалява.