Как се пише: Северен ледовит океан, Северен Ледовит океан или Северен Ледовит Океан?

С главна буква се пише само първата дума, тъй като Северен ледовит океан представлява съставно (т.е. състои се от две или повече думи) съществително собствено име и не съдържа друго собствено име. Чрез Беринговия проток Северният ледовит океан се свързва с Тихия океан, а чрез Гренландско море – с Атлантическия океан. Моржовете обитават бреговете на […]