Как се пише: ексцесия или ексцес?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Думата е заета от руски (эксцесс) или немски (Exzess).   След ексцесията/ексцеса в сряда, протестите вчера преминаха значително по-спокойно. Заради ексцесията/ексцеса бяха вдигнати на крак полицаи от три града. В областта на правото, статистиката и математиката се употребява формата ексцес.   Ексцес има […]