Как се пише: материален или материялен?

Правилно е да се пише материален, също и материална, материално, материални. Думата има латински корени – materialis ’веществен’. В средата на думи от чужд произход се пише -иа-. В служебните бележки се посочват суми, получени като допълнително материално стимулиране, например 13-а заплата. Материалните щети от наводненията по Южното Черноморие се оценяват на милиони левове.