Как се пише: междувременно или между временно?

Когато представлява наречие със значение ’в период от време между два момента, две събития, две действия’ или ’в същото време, едновременно’, се пише слято – междувременно.   До два месеца ще заработи новият приют за бездомни кучета в Кремиковци, а междувременно ще бъде разширен капацитетът на кастрационния център в Сеславци. Твърдиш, че всичко е наред, […]