Как се пише: мекушав или мекошав?

Правилно е да се пише мекушав, също и мекушава, мекушаво, мекушави. Балбин се отличавал с начетеност, но имал мекушав характер и не успял да се справи с безредиците в града. Дали сме по-мекушави, или по-строги с децата си в сравнение с нашите родители?