Как се пише: мениджмънт или менижмънт?

Правилно е да се пише мениджмънт. Думата е заета от английски – management. Успехите на Samsung се дължат най-вече на мениджмънта и бизнес стратегията на фирмата. За магистратура по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ могат да кандидатстват завършилите висше образование по медицина, стоматология, фармация, икономика и право.