Как се пише: местността или местноста?

Правилно е да се пише местността (местност + определ. член та). Местността извън каменоломната беше хълмиста и приятна. Пещерата се намира в местността Османско дере, на 15 км от град Костенец.