Как се пише: онова или онуй?

Формата онуй има разговорен оттенък и не се допуска в книжовната реч. Правилно е да се употребява онова. Още помня онова прекрасно футболно лято на 94-та година. Човек вижда онова, което иска да види. Във форума често си говорим за ползите от това или онова – било в храненето, било в спорта.

Как се пише: онази или оная?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онази. Продадохте ли онази/оная фирма, госпожо Желева? Помниш ли онази/оная нощ, когато времето сякаш беше спряло?

Как се пише: онзи или оня?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онзи. Онзи/Оня, който не разбира вашето мълчание, вероятно няма да разбере и вашите думи. (Елбърт Хюбърт) Вземи от онзи/оня, стария ориз, който хубаво се разварява и омеква.

Как се пише: онези или ония?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на онези. Книгата е за онези/ония от вас, които обичат риболова. Това се случи през онези/ония години, когато стогодишната топола зад чешмата беше фиданка.

Как се пише: тази или тая?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на тази. Тежки битки предстоят за „Левски“ и „Славия“ тази/тая вечер. Ала в тази/тая минута вратата се отвори и вътре влезе готвачката.

Как се пише: това или туй?

Формата туй има разговорен оттенък и не се допуска в книжовната реч. Правилно е да се употребява това. Това може да се случи само с целенасочени и последователни действия. Това колело подходящо ли е за мен?

Как се пише: този или тоя?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на този. Радвам се, че бихме на този/тоя стадион. Аз преименувах този/тоя файл и програмата проработи.

Как се пише: тия или тея?

Формата тeя е некнижовна. Правилно е да се употребява тези или тия. Попътувах тия дни из държавата и щастлив човек не срещнах. Произходът на тези италиански печива може да се проследи чак до XV век.

Как се пише: тези или тия?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на тези. Произходът на тези/тия италиански печива може да се проследи чак до XV век. Попътувах тези/тия дни из държавата и щастлив човек не срещнах.