Как се пише: място или место?

Двете форми са дублетни и могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчителна е употребата на място. В място ударението е на първата сричка, а в место – на втората. Същото важи и за членуваните форми – мястото и местото. Това тихо и спокойно място/место ми напомни за моето детство. Янош Адер е новият президент […]