Как се пише: метаанализ, мета-анализ или мета анализ?

Това сложно съществително име се пише слято – метаанализ, мн.ч. метаанализи. Метаанализът е своеобразно окрупняване и анализ на наличните до момента данни от научни изследвания по даден въпрос. Нови метаанализи хвърлят допълнително светлина върху ефикасността и безопасността на статиновата терапия при отделни клинични индикации. Забележка: В източника липсва конкретното съществително име, но са включени други думи, […]