Как се пише: мигновено или мигновенно?

Правилно е да се пише с едно н – мигновено.   Visa тества система за мигновено уведомяване за операции с банкови карти. Внимавайте с мигновеното отслабване, защото крие рискове. За думата е в сила следното правило: когато прилагателното име в м.р. ед.ч. завършва на -нен и в останалите форми гласната е изпада от наставката -ен, […]