Как се пише: излязох или излязах?

Правилно е да се пише излязох, също и излязохме, излязохте, излязоха. Формата на изляза за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Радвам се, че излязох жив и здрав от това […]

Как се пише: отидох или отидах?

Правилно е да се пише отидох, също и отидохме, отидохте, отидоха. Формата на отида за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Отидох в аптеката с касовата бележка и помолих да […]

Как се пише: четох или четах?

Правилно е да се пише четох, също и четохме, четохте, четоха. Формата на чета за 1 л. ед.ч. минало свършено време завършва на -ох, за разлика от повечето глаголи в българския език, при които тази форма завършва на -ах/-ях (рязах, казах, видях) или -их (чистих, мислих). Четох, че актьорът на снимката ще бъде новият главен […]