Как се пише: пролян, проляна, проляно, пролени или пролят, пролята, пролято, пролети?

Формите са дублетни: пролят/пролян, пролята/проляна, пролято/проляно, пролети/пролени.   Въпреки пренебрежението си към протестантите Елизабет Австрийска никога не изказва одобрение за пролятата/проляната кръв на толкова невинни хора във Вартоломеевата нощ. С цената на много пролята/проляна пот научих малкия да кара колело. Във формите пролетият, пролетия, пролети; проленият, проления, пролени я се променя в е съгласно правилото за […]