Как се пише: минимизирам или минимализирам?

И двете думи могат да се употребяват в книжовната реч. Препоръчваме ви по-кратката и по-често срещаната – минимизирам. Ще направим оценка на риска и ще го минимизираме/минимализираме. Мениджърите винаги търсят решение на проблема как да минимизират/минимализират разходите.