Как се пише: минорен или миньорен?

Когато думата се употребява като музикален термин, се пише минорен, също и минорна, минорно, минорни.   Странджанските хороводни песни обикновено са построени в минорен лад. Паралелните тоналности са винаги групирани по двойки – мажорна и минорна, като минорната отстои на малка терца по-ниско от мажорната. Когато думата има значение ’тъжен, печален, меланхоличен’, двете форми са […]