С какъв знак се отделят часовете от минутите – двоеточие, точка или запетая?

И трите препинателни знака могат да се използват при означаването на часовете и минутите с цифри. „Как се пише?“ препоръчва да употребявате двоеточие. Днес в 18:45/18.45/18,45 ч. ще бъде теглен жребият за груповата фаза на Шампионската лига. Математическото състезание е с продължителност 3:30/3.30/3,30 ч.