Как се пише: младостта или младоста?

Правилно е да се пише младостта (младост + определ. член та). Младостта не е период от живота, а състояние на духа. Младостта си отива и дори без тъга, няма даже емоции – накъде, докога? Може би дотогава, докогато умрем, младостта си отива не съвсем, не съвсем. (М. Белчев, „Младостта си отива“)

Как се пише: младост или младос?

Правилно е да се пише младост. Думата има корен млад- и наставка -ост. От древни времена хората търсят еликсира на вечната младост. Ако пътувате към жк „Младост“, имайте предвид задръстванията по бул. „Ал. Малинов“.