Как се пише: многозадачен, много-задачен или много задачен?

Правилно е да се пише слято – многозадачен, също и многозадачна, многозадачно, многозадачни.   Влезте в режим на разделен екран, за да работите с лекота в многозадачен режим на големия дисплей. За да получите достъп до началния екран или до многозадачното меню, трябва да приплъзнете пръста нагоре по екрана. Слято се пишат сложните прилагателни имена, […]