Пише ли се запетая при може би?

Изразът може би спада към групата думи и изрази, които се употребяват само като вметнати части* на изречението и не се отделят със запетаи.   Може би аз съм виновен за всички неразбории в офиса? Новите телефони ще започнат да се продават може би още следващата седмица. Проблемът се дължи на повредена видео карта може […]

Как се пише: може би или можеби?

Правилно е да се пише разделно – може би. Според експертите може би има елемент на истина и в двете хипотези. Ако интервюто беше по-дълго, може би актьорът щеше да разкаже още пикантни истории. Може би съвсем случайно мина, може би, може би. (Н. Захариева, „Може би“)