Как се пише: мощност, мощнос, мощтност или мошност?

Правилно е да се пише мощност, мн.ч. мощности. Думата се състои от корен мощ- (свр. мощен) и наставка -ност. Може ли да спестите енергия, без да загубите мощност? Финансовият министър посочи, че новите мощности в АЕЦ „Козлодуй“ ще се изграждат на пазарен принцип.