Как е правилно: моята, моето, моите или мойта, мойто, мойте?

В писмената книжовна реч се употребяват формите моята, моето, моите. Ето и моята рецепта за обикновени домашни курабийки, която знам от мама. Моето поколение е израснало с музиката на ФСБ. Бебето, на което ще ставам кръстник, е син на моите най-добри приятели. В устната книжовна реч и в писмената мерена реч формите моята/мойта, моето/мойто, моите/мойте […]