Как се пише: мускулно-скелетен, мускулноскелетен или мускулно скелетен?

Правилно е да се пише полуслято – мускулно-скелетен, също и мускулно-скелетна, мускулно-скелетно, мускулно-скелетни. Полуслято се пишат сложните прилагателни имена, чиито съставки са в равноправно отношение помежду си. Ролята на ортопедията е да изследва, диагностицира и лекува заболявания на мускулно-скелетния апарат и неговите наранявания. Мускулно-скелетните смущения засягат гърба, врата, раменете, горните крайници и по-рядко долните крайници.