Как се пише: мушката или мушкати?

Двете форми за мн.ч. на съществителното име мушкато са дублетни (т.е. и двете са правилни). Думата е заета от италиански – muschiato (muscato). Моите мушката/мушкати още цъфтят на балкона и докато не падне слана, няма да ги прибирам. Добре е да отглеждате мушкатата/мушкатите и сакъзчетата в по-малки саксии, защото в големите развиват мощна коренова система […]