Как се пише: мярна (се) или мерна (се); мярвам (се) или мервам (се)?

Формите мярна (се) и мерна (се) са дублетни. До 2016 г. правилна беше само формата мярна (се).   В тълпата мерна профила на Галя, която не беше виждал от години. Знам, че работиш дистанционно, но не е зле да се мернеш в офиса. Правилно е да се пише само мярвам (се).   Силуетите им ту […]