Как се пише: наблизо или на близо?

Когато представлява наречие със значение ’на малко разстояние, недалеч’ или ’скоро, близо по време’, се пише слято – наблизо.   Някъде наблизо до сградата се чуваха подвиквания и резки команди. Пролетта е наблизо, но по нашия край за нея напомнят само пеещите денонощно капчуци. Когато близо пояснява следващата дума, се пише разделно – на близо. […]